Fotogalerie z dnešního soudu - náchodský pivovar

AddThis Social Bookmark Button
U Krajského soudu v Hradci Králové se dnes, 21. 3. 2011 ve 13:00 hod., uskutečnilo jednání ve věci určení neplatnosti smlouvy uzavřené dne 23. 2. 2009 ("kauza prodeje pivovaru").
 
 

Fotogalerie z dnešního jednání v Hradci Králové:
 
 
                          
 
 
 
 
 
 

Jednání se osobně zúčastnil starosta Náchoda Jan Birke: "Z pozice starosty města mě průběh soudního sporu bezesporu velmi zajímá, byla to vlastně první záležitost, se kterou jsem byl konfrontován po nástupu do funkce v listopadu loňského roku a provází mě tedy od začátku mého působení na náchodské radnici", uvedl starosta Jan Birke.

Město Náchod v uvedené kauze zastupuje KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s. r. o.

Tisková zpráva:

"K celé kauze jsme jako vedení města přistoupili hned od začátku s povinností péče řádného hospodáře a začali řešit tento právně velice komplikovaný případ především oslovením odborné právní firmy, která může takto komplexní záležitost obsáhnout s ohledem na své kapacity a zkušenosti a tou advokátní kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK bezesporu je", doplnil starosta.

 

Město Náchod vykazovalo v minulosti pasivitu v probíhajícím soudním řízení, nereagovalo na podněty soudu řádně a včas, a byla zanedbána celá řada kroků, které mohly a měly být učiněny pro zachování dobré právní pozice Města Náchod pro další průběh řízení, např. podání návrhu na vydání předběžného opatření zamezujícího dalšímu převodu akcií ze společnosti LIF, a. s., v situaci, kdy bylo vedeno řízení o neplatnost kupní smlouvy a podle obchodního rejstříku LIF, a. s., prováděl změnu formy akcií na akcie na doručitele (anonymní), rozdělení akcií a hlavně výmaz zápisu LIF, a. s., jako jediného akcionáře.

 

"Věřím, že i přes celou řadu nesrovnalostí a pasivitu předchozího vedení radnice, nebude město Náchod v tomto sporu poškozeno", řekl Jan Birke.

 

 

 

Aktuálně: tisková zpráva k průběhu a výsledku dnešního jednání:

 

Náchod se dočkal ve vleklém sporu v kauze pivovar prvního úspěchu
Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl žalobu na neplatnost kupní smlouvy na prodej pivovaru v Náchodě, které se domáhala společnost Pivovar Holba.
"Je to opravdu skvělá zpráva a to jak pro vedení radnice, tak i celou Čtyřkoalici a v neposlední řadě pro samotné Náchoďáky," komentoval výrok soudu starosta Jan Birke, který se jednání přímo zúčastnil.
Soudce Jiří Kratochvíl dnes při zdůvodnění rozsudku uvedl, že na straně žalobce chyběly důkazy. "Žalobce nepředložil žádný důvod, který by jej opravňoval k tomu, aby byl se svou žalobou úspěšný," řekl soudce a ve svém rozsudku mimo jiné označil návrh smlouvy, který předložil Pivovar Holba ve výběrovém řízení, za nevyvážený. 
Město Náchod dnes u soudu zastupoval advokát Mgr. Lukáš Trojan z právní kanceláře KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o.
"Považuji to za velký úspěch také rady města, protože již na podzim radní rozhodli o výběru silného právního zastoupení a dnes se ukázalo, že to byla dobrá volba", uvedl Jan Birke a dodal, že na druhou stranu ještě není zcela vyhráno a kromě velmi pravděpodobného odvolání protistrany běží ještě jedno soudní řízení a také řízení o veřejné podpoře u evropské komise.
Nové vedení náchodské radnice se však nevzdává a dále pokračuje v boji za zájmy občanů města.

 

Nina Adlof
tisková mluvčí MěÚ Náchod