Nový a starý Náchod od vodojemu

Print
AddThis Social Bookmark Button

Při pohledu na fotografie starého Náchoda se zdá, jakoby se člověk díval na úplně jiné město. Často je problém poznat jaké místo je na fotografii zachyceno, a pokud se tohle podaří, je skoro nemožné najít místo odkud dávný fotograf dnes už historii nasnímal.

 

17. 4. 2017 - Náchod, U Vodojemu pod Vyhlídkou

Pan Petr Honzera zveřejnil ve facebookové skupině Náchodské dění následující fotografii:

Starý Náchod 

Jsou na ní vidět budovy pivovaru. Vpravo nad nimi je stavba hlavního vlakového nádraží nad kterou se bělá plhovská kaplička. Vlevo od nádraží je dnes už bohužel zbouraná vodárna pro parní lokomotivy, ještě více vlevo vidíte odkrytou Radechovku tekoucí podél cesty od Plhova. Úplně vlevo je pak vidět hradba domů v ulici Kamenice, před kterou je železniční násep.

Hledal jsem místo, ze kterého dávný fotograf scénu nasnímal:

zaměření fotografie 

 Bohužel jsem nebyl příliš úspěšný. Nejen stromy a keře, ale zejména nově postavené domy většinu staveb zachycených na historické fotografii zakrývají. Díky dronu visícímu ve výšce asi 60 metrů nad předpokládaným místem dávného fotografování (soubor kmz pro zobrazení místa snímání v aplikaci Google Earth), se mi podařilo zachytit alespoň horizontálně úhlově odpovídající záběr. Tehdejší fotograf byl ale asi o něco blíž k pivovaru, možná o hodně.

Musel jsem fotografii z dronu hodně zvětšit na úkor kvality:

nový záběr

 

A tady jsou celé 360° široké panoramy z dronu. Nejprve bez vložené černobílé historické fotografie a potom s ní. Rozhlížet se můžete posouváním posuvníku pod fotografiemi:

 Klikněte na tento text pro otevření fotografie v maximální rozlišení.

 Klikněte na tento text pro otevření fotografie v maximální rozlišení. 

 

Po najetí kurzoru myši na následující fotografii zmizí černobílý vložený historický snímek. Objekty vyskytující se na obou fotografiích nejsou slícované úplně přesně. Hlavní vinu na tom má rozdílná výška snímání.

historická fotografie

Jiří Horák videovize.info